Természetvédelmi kezelői műhelyek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében négy egymást követő tematikus workshop került megrendezésre 2014 decemberétől - 2016 februárjáig bezárólag, a főbb Natura 2000 jelölő erdős élőhelyek témájához kapcsolódóan.

A rendezvény célcsoportja a természetvédelmi erdőgazdálkodást végző intézmények, nemzeti parkok, zöldhatóságok, minisztérium, kutatási intézmények voltak. Az akció célja a jelölő erdős élőhelyekkel kapcsolatos problémák felvetése, megvitatása, majd közös álláspont kialakítása a Natura 2000 erdőterületeken szükséges természetvédelmi kezelésekről.

 

A Budapest környékén megrendezésre került I. Workshop a Natura 2000 erdők hosszú távú fenntartása lehetőségeinek általános kérdései, és a jogi szabályozás témája köré épült, mely a résztvevők aktív közreműködésével került megvitatásra. A vitaindító előadást Dr. Gálhidy László a WWF erdővédelmi programvezetője prezentálta.

A meghívottak természetvédelmi szakemberek, az érintett hatóságok munkatársai, és az ország nemzeti parkjainak illetékes munkatársai voltak.

Az Egerben tartott II. Workshop a hegyvidéki Natura 2000 erdők témájába engedett mélyebb betekintést, Dr. Tímár Gábor felvezető előadásának segítségével. A részletes szakmai előadás többek között hazai példákkal szemléltetette hegyvidéki erdeink koreloszlását, valamint a véghasználatok hatásait.

A folytatásban, az előző workshophoz hasonlóan facilitátor segítségével, kis csoportokban zajlottak a felvetett problémák megfogalmazása és az erre megoldást kínáló javaslatok összegyűjtése, leírása.


A III. Workshopon az ártéri erdők természetvédelmi kezelésének problémái, lehetőségei, Frank Tamás és Ficzere András szakmai előadásainak meghallgatását követően kerültek napirendre. Az előadásokon és az azt követő, facilitátor segítségével levezényelt, irányított műhelymunka során a jelelő élőhelyek és jelölő fajok szerepét illetve természetvédelmi kezelésük alapelveit vitatták meg a természetvédelmi szakemberek a Mohácsi helyszínen.

A IV. egyben záró workshopra a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhelyén, Kecskeméten a Természet Házában került sor. Köszöntőt mondott Ugró Sándor a nemzeti park igazgatója, majd Bódis Pál projektmenedzser, a projektben Főkedvezményezett WWF részéről az eddigi három műhelymunka összegyűjtött tapasztalatairól beszélt.

A zárórendezvény témája az alföldi erdős élőhelyek, az új erdőtörvény részletszabályai, a gazdálkodási és természetvédelmi érdekek közelítésének lehetőségei, valamint az üzemmódok és természetesség kérdésköreinek mélyebb fejtegetése volt. A felkért előadó Kiss János erdőmérnök volt

.

Egy erdődinamikai modell bemutatásán keresztül Dr. Vadász Csaba a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője, egy fontos alföldi jelölő élőhely, az Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyes fenntartásának lehetőségeit mutatta be.

A négy workshopon elhangzott értékes szakmai hozzászólások, javaslatok a pályázat későbbi szakmai munkájának alapját képezhetik, illetve a további kiadványok, oktatási segédletek háttéranyagát is szolgálhatják.

A projekt az Európai Unió LIFE+ Információ és Kommunikáció programjának és a Földművelésügyi Minisztérium pénzügyi támogatásával valósul meg.

 

További információ:

http://knp.nemzetipark.gov.hu/

 

Szöveg: Szatmári Adrienn

Fotók: Inántsy Pap Sándor