Kommunikáció és együttműködés a Natura 2000 erdők védelmében

A természetvédelem és az erdőgazdálkodás szempontjait védett területeken néha igen nehéz összehangolni. Az európai Natura 2000 hálózatba tartozó erdőkben viszont találkozhat az erdőgazdálkodó és a természetvédő érdeke: az előírások teljesítésével javítható az erdő ökológiai állapota, miközben a gazdálkodó uniós támogatásban is részesülhet.

A Natura 2000 erdőkben folyó erdőkezelés alapelveinek valamennyi szereplő általi elfogadása azonban Magyarországon még várat magára. A folyamat ösztönzése, és a lehetséges akadályok feltérképezése céljából a WWF Magyarország partnereivelátfogó programot indított. Az „Élet az Erdőben” című EU Life+ projekt a különböző szereplők közötti együttműködést és aktív kommunikációt kívánja elősegíteni annak érdekében, hogy emelkedjen a kívánatos gyakorlatok iránti elköteleződés.

A projekt során erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók, hatósági és természetvédelmi szakemberek bevonásával a tapasztalatok egymás közötti megosztását, és a szektorok közötti esetleges konfliktusok feloldását ösztönözzük. A Natura 2000 erdőkre vonatkozó, de közös megegyezésen alapuló kezelési alapelvek kidolgozására törekszünk, amelyek minden érdekcsoport számára a lehető legmegfelelőbbek. E folyamattól a kétirányú együttműködés kiépülését, és a tapasztalatcsere élénkülését várjuk.

Arra fektetjük a hangsúlyt, hogy közös tanulási folyamatot kezdeményezzünk az érintettek aktív részvételével. Ezért a projekt keretében számos tanulmányi kirándulást és tréninget szervezünk, kézikönyveket és tájékoztató füzeteket adunk ki, az erdészeti hatóságok számára Natura 2000 Erdőtervezési Eszköztárat dolgozunk ki, illetve folyamatosan monitorozzuk, hogy az ezeken az eseményeken résztvevő magánerdő gazdálkodók tevékenységei miképpen mozdíthatóak el a természetközeli erdőgazdálkodás irányába.

 

Célunk ambiciózus: szeretnénk elérni, hogy a projekt lezárásakor

  • 10-15 százalékkal növekedjen azon erdőgazdálkodók száma, akik igénybe veszik a Natura 2000 program erdőgazdálkodásra vonatkozó pénzügyi támogatásait;
  • a projekt célterületein tevékenykedő erdészeti szakirányítók negyedének gyarapodjon a természetközeli erdőgazdálkodásról szerzett tudása;
  • a projekt fókuszterületein 20 százalékkal nőjön a megfelelően kezelt Natura 2000 erdők kiterjedése;
  • országos szinten a jól kezelt Natura 2000 erdők kiterjedése 5 százalékkal növekedjen.

Az erdőgazdálkodás módszereinek fejlesztése kiemelten fontos számunkra, hiszen nagy mértékben hozzájárulhat a biodiverzitás csökkenésének megállításához, valamint az európai erdők természetvédelmi státuszának és multi-funkcionalitásának megszilárdításáhozegyaránt.

A WWF Magazin 2015/2-es számában megjelent többi tartalom itt olvasható.

 

Forrás: WWF Magyarország

Írta: Joó Zsófia, Siposs Viktória

Fotók: Gálhidy László